Hľadaný výraz: Sk 19,31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
31 Aj niektorí aziarchovia, čo mu boli priateľmi, poslali za ním s prosbou, aby nešiel do divadla.

1

mail   print   facebook   twitter