Hľadaný výraz: Sk 19,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 V tom čase nastalo nemalé pobúrenie pre Pánovu cestu.

1

mail   print   facebook   twitter