Hľadaný výraz: Sk 19,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 A mnohí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili; keď spočítali ich cenu, vyšlo im päťdesiattisíc strieborných.

1

mail   print   facebook   twitter