Hľadaný výraz: Sk 19,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Robili to siedmi synovia istého Skevu, židovského veľkňaza.

1

mail   print   facebook   twitter