Hľadaný výraz: Sk 19,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Kým bol Apollo v Korinte, Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov

1

mail   print   facebook   twitter