Hľadaný výraz: Sk 18,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Ale keď mu protirečili a rúhali sa, otriasol si odev a povedal im: „Vaša krv na vašu hlavu! Ja som čistý. Odteraz pôjdem k pohanom.“

1

mail   print   facebook   twitter