Hľadaný výraz: Sk 18,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Bol poučený o Pánovej ceste a so zápalom ducha hovoril a správne učil o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst.

1

mail   print   facebook   twitter