Hľadaný výraz: Sk 18,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, rodom Alexandrijčan, muž výrečný a zbehlý v Písmach.

1

mail   print   facebook   twitter