Hľadaný výraz: Sk 18,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Nejaký čas tam pobudol a šiel ďalej. Postupne prechádzal galatským krajom a Frýgiou a povzbudzoval všetkých učeníkov.

1

mail   print   facebook   twitter