Hľadaný výraz: Sk 18,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Keď prišiel do Cézarey, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie.

1

mail   print   facebook   twitter