Hľadaný výraz: Sk 18,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Tam našiel Žida menom Akvilu, rodom Ponťana, ktorý nedávno prišiel z Itálie, i jeho manželku Priscillu, lebo Klaudius nariadil, že všetci Židia musia opustiť Rím. Pripojil sa k nim,

1

mail   print   facebook   twitter