Hľadaný výraz: Sk 18,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Pavol tam zostal ešte veľa dní; potom sa s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscilla a Akvila. V Kenchreách si dal ostrihať hlavu, lebo mal sľub.

1

mail   print   facebook   twitter