Hľadaný výraz: Sk 18,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Keď bol v Achájsku prokonzulom Gallio, Židia svorne povstali proti Pavlovi, priviedli ho pred súdnu stolicu

1

mail   print   facebook   twitter