Hľadaný výraz: Sk 17,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: »Veď aj jeho pokolenie sme.«

1

mail   print   facebook   twitter