Hľadaný výraz: Sk 17,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 A niektorí epikurejskí a stoickí filozofi s ním debatovali. Jedni vraveli: „Čo to chce tento tlčhuba povedať?“ Iní zasa: „Zdá sa, že zvestuje cudzie božstvá.“ Zvestoval totiž Ježiša a zmŕtvychvstanie.

1

mail   print   facebook   twitter