Hľadaný výraz: Sk 17,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Kým Pavol na nich v Aténach čakal, búril sa v duchu, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu.

1

mail   print   facebook   twitter