Hľadaný výraz: Sk 17,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Prešli cez Amfipolis a Apolóniu a prišli do Solúna, kde bola židovská synagóga.

1

mail   print   facebook   twitter