Hľadaný výraz: Sk 16,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Prešli cez Frýgiu a galatský kraj, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii.

1

mail   print   facebook   twitter