Hľadaný výraz: Sk 16,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Pavol chcel, aby šiel s ním, a kvôli Židom, čo tam bývali, ho vzal a obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék.

1

mail   print   facebook   twitter