Hľadaný výraz: Sk 16,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Aj dav sa zhŕkol proti nim a úradníci im postŕhali šaty a rozkázali ich zbičovať.

1

mail   print   facebook   twitter