Hľadaný výraz: Sk 16,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: „Títo ľudia sú služobníkmi Boha, Najvyššieho, a zvestujú vám cestu spásy.“

1

mail   print   facebook   twitter