Hľadaný výraz: Sk 16,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme predpokladali, že sa tam modlia. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, čo sa tam zišli.

1

mail   print   facebook   twitter