Hľadaný výraz: Sk 16,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 a odtiaľ do Filíp. Je to prvé mesto tej časti Macedónska a kolónia. V tomto meste sme sa niekoľko dní zdržali.

1

mail   print   facebook   twitter