Hľadaný výraz: Sk 16,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Hneď ako mal toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá hlásať im evanjelium.

1

mail   print   facebook   twitter