Hľadaný výraz: Sk 15,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 A keď nastala veľká hádka, vstal Peter a povedal im: „Bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili.

1

mail   print   facebook   twitter