Hľadaný výraz: Sk 15,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 O niekoľko dní povedal Pavol Barnabášovi: „Vráťme sa a ponavštevujme bratov, ako sa majú, po všetkých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo.“

1

mail   print   facebook   twitter