Hľadaný výraz: Sk 15,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 (Sílas sa rozhodol zostať tam; Júda sa vrátil sám do Jeruzalema.)

1

mail   print   facebook   twitter