Hľadaný výraz: Sk 15,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Po nich poslali tento list: „Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii.

1

mail   print   facebook   twitter