Hľadaný výraz: Sk 15,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Vtedy sa apoštoli a starší s celou Cirkvou uzniesli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda, ktorý sa volal Barsabáš, a Sílas, poprední muži medzi bratmi.

1

mail   print   facebook   twitter