Hľadaný výraz: Sk 15,16-17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 »Potom sa vrátim a znova vybudujem zborený Dávidov stánok; znova postavím jeho ruiny a vztýčim ho, 17 aby aj ostatní ľudia hľadali Pána, všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, čo robí tieto veci,

1

mail   print   facebook   twitter