Hľadaný výraz: Sk 15,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 A veríme, že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša takisto ako oni.“

1

mail   print   facebook   twitter