Hľadaný výraz: Sk 14,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Hlásali slovo v Perge, odišli do Atálie

1

mail   print   facebook   twitter