Hľadaný výraz: Sk 14,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších, modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili.

1

mail   print   facebook   twitter