Hľadaný výraz: Sk 14,11-12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Keď zástupy videli, čo Pavol urobil, po lykaonsky kričali: „Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe.“ 12 Barnabáša nazvali Jupiterom a Pavla Merkúrom, lebo on viedol reč.

1

mail   print   facebook   twitter