Hľadaný výraz: Sk 13,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Keď Ján končil svoj beh, hovoril: »Ja nie som ten, za koho ma pokladáte. Ale, hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách.«

1

mail   print   facebook   twitter