Hľadaný výraz: Sk 12,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Pokynul im rukou, aby boli ticho, a vyrozprával, ako ho Pán vyviedol z väzenia, a povedal: „Oznámte to Jakubovi a bratom.“ Potom vyšiel von a odišiel na iné miesto.

1

mail   print   facebook   twitter