Hľadaný výraz: Sk 11,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Jeden z nich, menom Agabus, vstal a z vnuknutia Ducha oznámil, že bude veľký hlad po celom svete. A aj bol za Klaudia.

1

mail   print   facebook   twitter