Hľadaný výraz: Sk 11,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 V tých dňoch prišli do Antiochie proroci z Jeruzalema.

1

mail   print   facebook   twitter