Hľadaný výraz: Sk 11,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej Cirkvi a učili početný zástup. V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi.

1

mail   print   facebook   twitter