Hľadaný výraz: Sk 11,2-3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Keď Peter prišiel do Jeruzalema, tí, čo boli z obriezky, mu dohovárali: 3 „Vošiel si k neobrezancom a jedol si s nimi!“

1

mail   print   facebook   twitter