Hľadaný výraz: Sk 11,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Tí, čo sa rozpŕchli pred súžením, ktoré nastalo za Štefana, došli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, ale nikomu neohlasovali slovo, iba Židom.

1

mail   print   facebook   twitter