Hľadaný výraz: Sk 11,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Vtedy som si spomenul na Pánovo slovo, ako hovoril: »Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým.«

1

mail   print   facebook   twitter