Hľadaný výraz: Sk 1,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Potom im dali lósy a lós padol na Mateja. I pripočítali ho k jedenástim apoštolom.

1

mail   print   facebook   twitter