Hľadaný výraz: Sk 1,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.

1

mail   print   facebook   twitter