Hľadaný výraz: Sk 9,11, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
11 A Pán zase jemu: Vstaň a idi do ulice, ktorá sa volá Priama, a vyhľadaj v dome Júdovom Saula, menom Tarzenského, lebo hľa, modlí sa.

1

mail   print   facebook   twitter