Hľadaný výraz: Sk 9,11, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
11 Pán mu řekl: "Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula z Tarsu - hle, právě se modlí

1

mail   print   facebook   twitter