Hľadaný výraz: Sk 9,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 A Pán jemu: „Vstaň a choď do ulice, ktorá sa volá Rovná, a v Júdovom dome vyhľadaj Šavla prímením Tarzského; práve sa modlí

1

mail   print   facebook   twitter