Hľadaný výraz: Sk 8,32-32, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
32 A miejsce onego Pisma, które czytał, to było: Jako owca ku zabiciu wiedziony jest, a jako baranek niemy przed tym, który go strzyże, tak nie otworzył ust swoich;

1

mail   print   facebook   twitter