Hľadaný výraz: Sk 8,32-32, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
32 וענין הכתוב אשר קרא זה הוא כשה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נאלמה ולא יפתח פיו׃

1

mail   print   facebook   twitter