Hľadaný výraz: Sk 8,32-32, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
32 Stať Písma, ktorú čítal, bola: Viedli Ho ako ovcu na zabitie, a ako baránok mlčí pred tým, kto ho strihá, tak neotvoril ústa.

1

mail   print   facebook   twitter